Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

KépzésekeTwinning

Az eTwinning a világ legnagyobb oktatási közössége, amelyben több mint 185.000 iskola és mintegy félmillió pedagógus van jelen szerte Európából, illetve az eTwinning plus révén távolabbi országokból is. Iskolánk tíz éve tagja az eTwinningnek, azóta 14 projektben vettünk részt. Az elmúlt tanévben végzett munkánk eredményeként eTwinning partnerintézmény táblát kapott iskolánk.eTwinning Iskola 2019-2020 kitüntetés iskolánknak


Örömünkre szolgál, hogy egy két szakaszból álló pályázati eljárást követően iskolánk elnyerte az eTwinning Iskola címet. Ezzel a díjjal jelenleg Magyarországon 8 intézmény, köztük öt középiskola rendelkezik, a Porpáczy Szakképző Iskola az egyetlen dunántúli intézmény.

A kitüntetés az elmúlt évek eTwinning tevékenységeinek és annak elismerése, hogy iskolánk úttörő munkát végez és kiemelkedő teljesítményeket ér el az alábbi területeken:

  • Digitális gyakorlat
  • e-biztonság (eSafety) gyakorlat
  • Innovatív és kreatív megközelítési módok a pedagógiára vonatkozóan
  • Az iskolai munkatársak folyamatos szakmai fejlődésének előmozdítása
  • Az együttműködő tanulási tevékenységek népszerűsítése az iskolai munkatársak és a diákok körében

Az eTwinning Iskola cím nemcsak az egyes tanárok személyre szóló sikereinek elismerését jelenti, hanem az iskolában tevékenykedő egész eTwinning csapat által elért eredményekét is.

A címet elnyert iskolák teljes listája itt.
(Forrás: etwinning.net)

eTwinning projektek és események a 2018/19-es tanévben

eTwinning projektek és események a 2017/18-as tanévben

Korábbi évek eTwinning projektjei és eseményei iskolánkban

SzabályzatokeTwinning projektek és események a 2017/18-as tanévben

Legújabb projektünk

Unser Erbe im Zeitwandel – Our heritage in changing times

Projektünk célja: Lakóhelyünkről, tágabb környezetünkből kiindulva szeretnénk megvizsgálni, hogy hogyan hat a táj, ahol élünk, az életünkre és gondolkodásunkra, valamint hogyan formálja az emberi kultúra a környezetét. A tanulók felkutatják, megismerik és bemutatják környezetük természeti és kulturális örökségét, valamint olyan személyeket a helyi történelemből, akik hatással voltak a közösségek életére. Példákat keresnek és megvizsgálják kulturális és természeti örökségünk jelenlegi hasznosítását, tapasztalataikat összevetik partnereik eredményeivel. A 2018 márciusában induló projektünkben minden korábbinál több, összesen négy osztály tanulói vesznek részt, négy szaktanár vezetésével, három témakörben: természeti örökség – történelem – jelképek . A projekt német és angol nyelven zajlik. Aktuális projektesemények és tevékenységek a projekt eTwinning testvérterében érhetőek el.

Harmadik és negyedik helyezés az eTwinning Magyarország 2017 Versenyen

A 2016/17-es tanévben három projektben is aktívak voltak iskolánk tanulói. Mindhárom projekt teljesítette a Minősített eTwinning Projekt cím kritériumait, így indulhatott az országos versenyen, amelyet az eTwinning program hazai szolgáltatópontja, az Oktatási Hivatal szervezett. A jelentkezők nagy száma miatt előzetes válogatóra került sor, így a Porpáczy Szakképző Iskola – az országban egyedüli iskolaként! – két projekttel is képviselhette magát a 2017. október 12-én, Budapesten rendezett verseny középiskolás kategóriájában. A csapatoknak 20 perc állt rendelkezésükre, hogy projektjeiket és azok eredményeit bemutassák a zsűrinek. Közülük a

9. magyar-osztrák osztály Langsam, aber sicher projektje
harmadik helyezést,

a 11.T. osztály Alle gehören dazu! projektje negyedik helyezést ért el.

Sikeres szereplésükkel a csapatok ajándékokkal és értékes utalványokkal gazdagodtak, valamint a többi nyertessel együtt részt vehettek a másnapi gyermeknapon, amelynek helyszíne az Elevenpark volt. A programban sikerült időt szakítani esti városnézésre és dunai hajózásra is.

Miről szóltak a projektek?

Az Alle gehören dazu! projekt alapkérdése: Hogyan jelenik meg a kirekesztés az életünkben és mit tehetünk ellene? A projekt célja volt, hogy a tanulók megértsék az inklúzió fogalmát, tudatosan érzékeljék saját életükben, környezetükben a kirekesztés és szükségtelen akadályok példáit, valamint ellenük megoldási javaslatokat tegyenek. A két hónapon át zajló német nyelvű projekt során horvát és magyar diákok az inklúzió témájához kapcsolódó anyagokat dolgoztak fel közösen, négy ország pedagógusaival készítettek interjút a sérült vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekek iskolai befogadásával kapcsolatban, majd tartalmi összefoglalókat írtak, hazai vagy vegyes nemzetközi csoportmunkában. Végül összeállították a kirekesztés elleni javaslataikat. A projekt legfontosabb terméke egy e-Book, amely tartalmazza az interjúkat, összefoglalókat és a tanulók javaslatait. További részletek a projekt eTwinning testvérterében.

A Langsam, aber sicher című, négy ország részvételével egy tanéven át zajló projekt témája a biztonságos internethasználat volt. A tanulók információkat gyűjtöttek a hazájukban működő szervezetekről, versenyekről, amelyek a témához kapcsolódnak, majd kérdőívet töltöttek ki a biztonságos internethasználatról. A magyar és spanyol tanulók tanulmányozták a WebWeWant oldal cikkeit és rövid összefoglalókat írtak róla. Minden partner készített kvízeket, feladványokat a projekt során, amelyeket a partnerek is kipróbálhattak. A partnerországokban a Biztonságos Internet Napjának, a magyar intézményben a Digitális Témahétnek lebonyolításában vettek aktívan részt a projekt tanulói. A projekt egyes szakaszairól blog számolt be, három kiadása jelent meg a projekttevékenységekről beszámoló e-magazinnak és több videokonferenciára is sor került a projekt során a partneriskolák között. A magyar tanulók a spanyol és a szlovák diákokkal folytattak egy-egy alkalommal beszélgetést. További részletek a projekt eTwinning testvérterében találhatóak.

Rund um die 5 Sinne volt a címe a harmadik, Minősített eTwinning Projekt címet szerzett, de döntőbe nem került projektnek, amely a 10.T. osztály német csoportjának munkája. Az öt ország részvételével zajló projekt egy tanéven át az öt érzéket járta körül. A tanulók különböző érzékszerveikre támaszkodva ismerték meg a projekt egyes szakaszaiban más európai országok kultúráját, szokásait. A projekt célja az volt, hogy német nyelvi kompetenciájuk fejlődjön, miközben szövegeket írnak és olvasnak, dalokat rögzítenek, videót forgatnak. A beszéd- és íráskészség fejlesztése mellett további cél volt, hogy a tanulók infokommunikációs műveltsége fejlődjön, és hogy jobban tudjanak bánni az IKT eszközökkel. A projekt szakaszai:

1. Látás – kedvenc helyek és a partnerországok tájainak megismerése
2. Hallás – a partnerországok zenéje
3. Szaglás és ízlelés – gasztronómia, specialitások a partnereknél
4. Tapintás – tipikus nemzeti tárgyak

A projekt tevékenységeit és termékeit az E-Book der 5 Sinne foglalja össze. További részletek a projekt testvérterében.

Kalocsa Ibolya
Felkészítő tanár, projektvezetőFenntartók

Partnerek

Elérhetőségek

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

  • Cím: 9431 Fertőd Madách sétány 2/D
  • Tel./Fax: 99/537-162
  • E-mail:  
  • Hol talál meg:

hol talál meg bennünket Feki Webstudio @ 2005-2021 - honlap, weblap, keresőoptimalizálás