SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/021 | 9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Intézmény logo

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Események, iskolai napok

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
  • ESEMÉNY
  • VERSENY
  • SPORT
  • ÜNNEPSÉG

    Legközelebbi esemény(ek)

Nincsenek események ezen a napon


Korábbi események

Eszterházai Levendulafesztivál

ESEMÉNY

2023. június 17.

Időpont: 2023. jún. 17. 7:00 - 2023. jún. 17. 18:00

Az Esterházy kastély levendula kertjében az Örökségünk Megélése Alapitvány szervezésében a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégiummal az Esterházy kastéllyal együttműködve, projekt szemlélettel szeretnénk e csodálatos rendezvényt megvalósítani.
Szeretnénk ha e napon Eszterháza-Fertőd aktiv együttműködője lenne programunknak saját helyszíneiken.
Nyugodt- pillanatokat, innovatív, a hely szellemiségét megélni akaró turisztikai attrakció megalkotását tűztük ki célul.
Fesztiválunkat levendula napok programsorozat követi.

Eszterházai KulTúra

1. Levendulakert

Deutsch English

A Lés erdő fénykorában, a magyarországi barokk kertművészet legjelentősebb alkotása volt. Nemcsak építményei és szobordíszei tették azzá, hanem elsősorban az a szerencsés körülmény, hogy a francia barokk kertideál maradéktalanul valósult meg benne. Eszterháza alapját a Lés erdő alkotja. Ez tette lehetővé azt az egy tengelyre fűzött hatásos szerkezetet, amely a kertek együttesének, Eszterházának lényegét adta. A Lés-erdő a 18. században vált a park részévé, „mulatóerdőként”. Esterházy „Fényes” Miklós herceg vendégei napokat töltöttek el a mulatóházakkal, profán templomokkal, szökőkutakkal és egyéb látványosságokkal ékesített területen, ahol már akkor több ezer fából álló, a környező tájba kifutó fasorok álltak. Vizuálisan a kastély erkélyétől induló, az erdőn keresztül futó allék képezték a mulatóerdő vázát, s adták a mintegy 300 ha-os területen a „magyar Versailles” világraszóló dimenzióit. A részben a 18. században, részben a 19-20. század fordulóján ültetett fasorokból az erdő területének csökkenése ellenére ma is több mint háromezer sorfa és mintegy kilenc kilométer allé létezik, ami Schönbrunn kivételével egyedülálló Közép-Európában.
Az 1900 körül létesült Pál-major a hercegi gyermekek természetszeretetre és gazdálkodási nevelésére szolgált. A majorságban mindenféle játékokon kívül istálló, kocsiszín (kecske és szamárfogatokkal), baromfi, nyulak és egyéb állatok voltak. A növényállomány változatos volt, hazai fajokat sem nélkülözött. 
Ma a közelben egy levendulakert is található: „Eszterháza illatos kertje”.

1. Lavendelgarten

Der Lés-Wald war in seiner Blütezeit das bedeutendste Werk der ungarischen Barockgartenkunst. Es waren nicht nur seine Gebäude und skulpturalen Verzierungen, die ihn dazu machten, sondern vor allem der glückliche Umstand, dass das Ideal des französischen Barockgartens darin seine volle Verwirklichung fand. Die Basis von Eszterháza bildet der Lés-Wald. Der Lés-Wald wurde im 18. Jahrhundert als „Vergnügungswald“ Teil des Parks. Die Gäste von Fürst Miklós Esterházy „der Prachtliebende“ verbrachten Tage in einer Gegend, die mit Kirmeshäusern, profanen Kirchen, Brunnen und anderen Attraktionen geschmückt war und in der sich schon damals Baumreihen mit Tausenden von Bäumen in die umliegende Landschaft erstreckten. Optisch bildeten die vom Balkon des Schlosses ausgehenden und durch den Wald verlaufenden Gassen das Gerüst des Vergnügungswaldes und verliehen dem etwa 300 ha großen Areal die weltberühmten Ausmaße des „ungarischen Versailles“. Trotz der Verkleinerung der Waldfläche sind von den um die Jahrhundertwende gepflanzten Baumreihen immer noch mehr als dreitausend Baumreihen und etwa neun Kilometer Alleen vorhanden, was neben Schönbrunn in Mitteleuropa einzigartig ist.
Pál-major wurde um 1900 gegründet und diente dazu, die Liebe der Kinder des Herzogs zur Natur und zur landwirtschaftlichen Bildung zu fördern. Neben Spielzeug aller Art verfügten die Majors über einen Stall, eine Kutschenhütte (mit Ziegen und Eseln), Geflügel, Kaninchen und andere Tiere. Der Pflanzenbestand war vielfältig, nicht ohne heimische Arten.
Heute gibt es in der Nähe auch einen Lavendelgarten: „Duftgarten von Eszterháza“.

1. Lavender garden

In its heyday, the Lés forest was the most significant creation of Hungarian baroque garden art. It was not only its buildings and sculptural decorations that made it so, but primarily the fortunate circumstance that the French Baroque garden ideal was fully realized in it. The base of Eszterháza is the Lés forest.
This made possible the effective structure attached to one axis, which gave the essence of the ensemble of gardens, Eszterháza. The Lés forest became part of the park in the 18th century as a "fun forest". The guests of Prince Miklós’Fenyes’Esterházy  spent days in an area embellished with funhouses, profane churches, fountains and other attractions, where even then there were tree rows of thousands of trees stretching out into the surrounding landscape. Visually, the alleys starting from the balcony of the castle and running through the forest formed the framework of the amusement forest and gave the world-famous dimensions of the ’Hungarian Versailles’ to the approximately 300 ha area.
Despite the reduction in the area of the forest, there are still more than three thousand rows of trees and about nine kilometers of avenues from the rows of trees planted partly in the 18th century, partly in the 19-20th century ,which is unique in Central Europe with the exception of Schönbrunn.
Pál-major, established around 1900, served to foster the duke's children's love of nature and farming education. In addition to all kinds of toys, the majors had a stable, a carriage house (with goats and donkeys), poultry, rabbits and other animals. The plant population was diverse, not without domestic species.
Today, there is also a lavender garden nearby: "Scented garden of Eszterháza".

2. Haydn szobor

Deutsch English

A zenetörténet óriása, Joseph Haydn csaknem három évtizedig, 1762-től 1790-ig a fertődi Esterházy-kastélyt építtető Esterházy „Fényes" Miklós zenésze és zenekarvezetője volt, így neve összefonódott a kastéllyal. Számos fontos darabját komponálta és mutatta be Eszterházán. Az itteni évei alatt Haydn a kastély főépületétől nyugatra eső, úgynevezett Muzsikaházban élt és ahogyan azt a szoborkompozíció is ábrázolja, a kastély déli homlokzatához futó fasoros sétányon járt át a kastélyba.

2. Die Haydn-Statue

Fast drei Jahrzehnte lang, von 1762 bis 1790, war Joseph Haydn, Musiker und Kapellmeister im Dienst von Miklós Esterházy „der Prachtliebende“, so dass sein Name mit dem Schloss verknüpft war. Er komponierte und spielte viele seiner wichtigen Stücke in Eszterháza. Während seiner Zeit hier lebte Haydn im sogenannten Musikhaus westlich vom Hauptgebäude des Schlosses, und wie in der Skulpturenkomposition dargestellt, betrat er das Schloss über die von Bäumen gesäumte Allee, die zur Südfassade des Schlosses führt.

2. Haydn sculpture 

For almost three decades, from 1762 to 1790, the giant of music history, Joseph Haydn, was Miklós ’Fenyes’ Esterházy’s musician and bandleader ,so his name became intertwined with the castle. He composed and presented many of his important pieces in Eszterháza. During his years here, Haydn lived in the so-called Music House west of the main building of the castle, and as depicted in the sculptural composition, he entered the castle through the tree-lined walkway running to the south facade of the castle.

3. Esterházy Miklós szobra

Deutsch English

Amikor Esterházy I. Miklós 1762-ben megörökölte a hercegi címet és a családi vagyont, jelentős katonai karrier állt már mögötte, altábornagyi rangig küzdötte fel magát. 1764-ben a magyar nemes testőrség kapitányává nevezték ki.  
A Fényes Miklós elnevezés életvitelére, pompás udvartartására utal. A süttöri vadászkastélyt pazar nyári rezidenciává építtette át, ahol 1773-ban Mária Teréziát is fogadta. A káprázatos kastélyt és a barokk kertet már akkoriban „magyar Versailles“-ként emlegették.
A komponistát és mecénását ábrázoló, életnagyságú szoborpár – Baráz Tamás és Erős Apolka budapesti szobrászművészek alkotása.

3. Die Statue von Fürst Miklós Esterházy

Als Miklós Esterházy I. 1762 den Fürstentitel und das Familienvermögen erbte, hatte er bereits eine bedeutende militärische Karriere hinter sich und stieg bis zum Rang eines Generalleutnants auf. 1764 wurde er zum Hauptmann der ungarischen Adelsleibgarde ernannt.
Der Name Miklós Fényes (der Prachtliebende) bezieht sich auf seine Lebensweise und seinen großartigen Hof. Er baute das Jagdschloss in Süttör zu einer prächtigen Sommerresidenz um, in der er 1773 auch Maria Theresia begrüßte. Das schillernde Schloss und der Barockgarten wurden bereits als „ungarisches Versailles“ bezeichnet.
Die zwei lebensgroße Statuen, die den Komponisten und seinen Mäzen darstellen, sind Werke des Budapester Bildhauers Tamás Baráz und der Bildhauerin Erős Apolka.

3. Statue of Prince Miklós Fényes Esterházy

When Miklós Esterházy I. inherited the princely title and the family fortune in 1762, he already had a significant military career behind him, and had risen to the rank of lieutenant general. In 1764, he was appointed captain of the Hungarian noble bodyguard. 
The name Miklós Fényes refers to his way of life and his magnificent courtship. He rebuilt the hunting castle in Süttör into a sumptuous summer residence, where in 1773 he also welcomed Mária Terézia. The dazzling castle and the baroque garden were already referred to as the "Hungarian Versailles". 
The pair of life-sized statues depicting the composer and his patron are the work of Budapest sculptors Tamás Baráz and Erős Apolka.

4. Cziráky Margit Rózsakert

Deutsch English

Esterházy IV. Miklós herceg és felesége, Cziráky Margit grófnő az 1902-ben elindított parkhelyreállítás során alakíttatta ki a rózsakertet. A kertek egy részének terveit az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legismertebb kertésze, Anton Umlauf készítette, a rózsakert 1908-ra készült el. A hercegnéi rózsakert a II. világháború és az azt követő sorsfordító idők alatt szinte teljesen tönkrement. Kipusztultak a rózsák, összedőltek a támrendszerek, elvadult minden, egyedül a pavilon maradt meg „hírmondóként”. 
Kerttörténeti tudományos dokumentációk alapján valósult meg a rózsakert helyreállítása 2015-től, közel 8000 rózsatő pompáját élvezhetik a kertbe látogatók. A rendkívüli látvány- és illatélményt ígérő rózsakertben megújult a futórózsákkal befuttatott, kereszt alakú lugas, közepén a pagodaszerű pavilonnal, megújításra kerültek a rózsakerti sétányok is, így az új útfelületek még inkább kihangsúlyozzák a virágzó rózsák szépségét.
2021-ben ünnepélyesen adták át fertődi Esterházy-kastély Cziráky Margit Rózsakert igényesen felújított Rózsaházát megszépült környezetével együtt. Az egykori főkertészi lakból kialakított Rózsaház a rózsakert fogadóépülete, ugyanakkor kiállítások, polgári esküvői szertartások, rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

4. Der Cziráky Margit Rosengarten

Fürst Nicholaus IV. Esterházy und seine Frau Gräfin Margit Cziráky gestalteten den Rosengarten während der Restaurierungsarbeiten des Parks begonnen im 1902. Die Pläne einiger Gärtenteilen stammen von Anton Umlauft, einem der bekanntesten Gärtner der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Rosengarten wurde 1908 fertiggestellt. Der Rosengarten der Fürstin wurde während des Zweiten Weltkriegs und der folgenden Schicksalzeiten fast vollständig zerstört. Die Rosen starben aus, die Trägersysteme brachen zusammen, alles wurde wild, nur der Pavillon blieb als „Bote“ übrig.
Basierend auf der wissenschaftlichen Dokumentation der Gartengeschichte wurde der Rosengarten 2015 restauriert und Besucher des Gartens können die Pracht von fast 8.000 Rosen genießen. Im Rosengarten, der ein außergewöhnliches Sicht- und Dufterlebnis verspricht, wurden die kreuzförmige, mit Rosen umgelaufene Lauben und der pagodenartige Pavillon in der Mitte erneuert. 
Das wunderschön renovierte Rosenhaus des Margit Cziráky Rosengartens im Schloss Esterházy in Fertőd wurde mit seiner verschönerten Umgebung am 31. Mai 2021 feierlich übergeben. Das Rosenhaus, das aus dem ehemaligen Haus des Hauptgärtners ausgestaltet wurde, ist das Empfangsgebäude des Rosengartens, eignet sich aber auch für Ausstellungen, standesamtliche Trauungen und Veranstaltungen.

4. Margit Cziráky rose garden

Esterházy Prince Miklós IV. and his wife, Countess Margit Cziráky, created the rose garden during the restoration of the park started in 1902. One of the best-known gardeners of the Austro-Hungarian Monarchy, Anton Umlauf, designed some of the gardens; the rose garden was completed in 1908. The Rose Garden of the Countess was almost completely destroyed during World War II and the fateful times that followed. The roses died, the support systems collapsed, everything went wild, only the pavilion remained as a "teller". 
The restoration of the rose garden was carried out in 2015 on the basis of scientific documentation of garden history, and visitors to the garden can enjoy the splendor of nearly 8,000 rose trees. In the rose garden, which promises an extraordinary sight and scent experience, the cross-shaped arbor lined with running roses has been renewed, with the pagoda-like pavilion in the middle, and the rose garden walkways have also been renovated, so the new road surfaces emphasize the beauty of the blooming roses even more. 
In 2021, the exquisitely renovated Rose House of Esterházy Castle in Fertőd was handed over to Margit Cziráky Rose Garden along with its beautiful surroundings. The Rose House, created from the former chief gardener's residence, is the reception building of the rose garden, and is also suitable for holding exhibitions, civil wedding ceremonies, and other events.

5. Az eszterházai Bagatelle

Deutsch English

A fertőd-eszterházai Esterházy-kastély Esterházy (Fényes) Miklós idején épült ki hatalmas komplexummá. A herceg nem véletlenül kapta a „fényes” jelzőt, hiszen az udvarát is a fényűzés jellemezte, személye a pompa és a gazdagság megtestesítője volt. Már a korabeli utazók is „Magyar Versáliának” nevezték a kastélyt, ihletőjének XIV. Lajos francia király Versailles-i kastélyát tartották.
Emlékezetes eseményként tartják számon, amikor 1773-ban Mária Terézia a kíséretével operát hallgatni érkezett Eszterházára. Esterházy Miklós a királynő tiszteletére egy „kínai táncoló-házat” készíttetett. Az eseményhez és az épület nevéhez egy anekdota is fűződik, amely szerint amikor Mária Terézia megcsodálta a kis palotát, a vendéglátójától az épület felépítésére költött összegről érdeklődött. Amikor a herceg elárulta, hogy 80 000 forint volt, a királynő így válaszolt: „O das is für einen Fürsten Esterházy eine Bagatelle!” (Ó, ez egy Esterházy hercegnek igazán semmiség.)
A történet szerint innen kapta elnevezését az épület, amely 1779-ben egy tűzvész során leégett. Ennek a pótlására készült el 1783-ban a kert egyik látványosságaként az új Bagatelle.

5. Die Bagatelle in Eszterháza

Das Schloss Esterházy in Fertőd-Eszterháza wurde während der Herrschaft von Miklós Esterházy (der Prachtliebende) zu einem riesigen Komplex ausgebaut. Den Beinamen, im Ungarischen „glänzend“ erhielt der Fürst nicht von ungefähr, denn auch sein Hofstaat war von Luxus geprägt und seine Person verkörperte Glanz und Reichtum. Die damaligen Reisenden nannten das Schloss bereits das „ungarische Versailles“, inspiriert vom Schloss Versailles von König Ludwig XIV. von Frankreich.
Es gilt als denkwürdiges Ereignis, als Maria Theresia und ihr Gefolge im Jahr 1773 nach Eszterháza kamen, um eine Oper zu hören. Miklós Esterházy ließ zu Ehren der Königin ein „Chinesisches Tanzhaus“ errichten. Mit dem Ereignis und dem Namen des Gebäudes ist auch eine Anekdote verbunden: Als Maria Theresia den kleinen Palast bewunderte, fragte sie ihren Gastgeber nach der Summe, die für den Bau des Gebäudes ausgegeben wurde. Als der Fürst verriet, dass es sich um 80.000 Forint handelte, antwortete die Königin: „O das is für einen Fürsten Esterházy eine Bagatelle!“ 
Der Geschichte zufolge erhielt das Gebäude hier seinen Namen, was aber 1779 bei einem Brand niederbrannte. Als Ersatz dafür wurde 1783 die neue Bagatelle als eine der Attraktionen des Gartens fertiggestellt.

5. Bagatelle in Eszterháza

The Esterházy Castle in Fertőd-Eszterháza was built into a huge complex during the reign of Miklós (Fényes) Esterházy. The prince was not given the epithet "shiny" by chance, as his court was also characterized by luxury, and he was the embodiment of splendor and wealth. The travellers of the time already called the castle the "Hungarian Versailles", inspired by the Palace of Versailles of King Louis of France. 
It is considered a memorable event when Mária Terézia and her entourage came to Eszterháza to listen to an opera in 1773. Miklós Esterházy had a "Chinese dancing house" made in honour of the queen. There is also an anecdote connected to the event and the name of the building, according to which when Mária Terézia admired the small palace, she asked her host about the amount spent on the construction of the building. When the prince revealed that it was  80,000 HUF,the queen replied: "O das is für einen Fürsten Esterházy eine Bagatelle!" (Oh, this is really nothing to a Duke of Esterházy.) 
According to the story, the building, which burned down in a fire in 1779, got its name from there. To replace this, the new Bagatelle was completed in 1783 as one of the attractions of the garden.

6. Szivattyúház

Deutsch English

A kastély déli homlokzata előtt elterülő ún. nagy parter déli végében, a Lés-erdő határán áll az egyik kerti épület, a szivattyúház. 1906-ban építették historizáló stílusban. Egy szivattyút helyeztek el benne, ami az egész park vízellátását megoldotta. Azért volt rá szükség, mert a 19. században elpusztultak azok a berendezések, amelyek a park vízellátását eredetileg kiszolgálták. A szivattyúház már 1965 óta nem működik.

6. Pumpenhaus

Das Pumpenhaus, eines der Gartengebäude befindet sich vor der Südfassade des Schlosses, am südlichen Ende des großen Parterres, am Rande des Lés-Waldes. Es wurde 1906 im historisierenden Stil erbaut. Darin wurde eine Pumpe platziert, die die Wasserversorgung für den gesamten Park sicherstellte. Dies war notwendig, da im 19. Jahrhundert die Anlagen zerstört wurden, die ursprünglich der Wasserversorgung des Parks dienten. Das Pumpenhaus ist seit 1965 nicht mehr in Betrieb.

6. Pump house

At the southern end of the so called large parterre, on the border of the Lés forest, stands one of the garden buildings, the pump house. It was built in 1906 in historicizing style. A pump was placed in it, which solved the water supply for the entire park. It was necessary because in the 19th century the equipment that originally served the  water supply of the park was destroyed. The pump house has not been in operation since 1965.

Nyílt nap - Szakmák délelőttje

ESEMÉNY

2022. november 10.

Időpont: 2022. nov. 10. 8:00 - 2022. nov. 10. 13:00

Az esemény Facebook oldala: https://fb.me/e/3YfF4Jecw

Térkép a megközelítéshez

Beiskolázási prezentáció ppt

Beiskolázási prezentáció pdf

Bővebb információ: www.porpaczy.hu  Facebook: facebook.com/porpaczytechnikumeskollegium

Helyszín:
Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

http://www.hak-frk.at

Nyílt nap Frauenkirchenben

2022. november 18.

 

 

Gazdálkodás és menedzsment

Magyar-osztrák pénzügyi számviteli ügyintéző

0501

Turizmus-vendéglátás

Turisztikai technikus

 

0502 (német) / 0503 (angol)

Képzéseinket bemutató tanulói prezentációk

Az aulában a kezdési időpontok: 9:00, 9:30, 10:00

A 41-es teremben: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30

Betekintés a képzésekbe rotációs jelleggel

Szakmai blokk

UNCO/BW
számvitel és kontrolling/
üzemgazdaságtan

A turizmus és a vendéglátás területei és az ahhoz tartozó kompetenciák

OMAI/WI
irodai menedzsment/
gazdasági informatika

ÜFA gyakorlócég

Idegen nyelvek

angol/német

angol/német

Közismereti blokk

matematika - magyar nyelv és irodalom - történelem

Sport

Aktív iskolai program bemutatása / GYMSTICK foglalkozás

A programot irodalmi kávéház, kóstoló színesíti.

Porpáczy Erasmus+ szakmai út

ESEMÉNY

2022. szeptember 18.

Időpont: 2022. szept. 18. 10:00 - 2022. okt. 1. 10:00

Porpáczy Erasmus+ szakmai út

2022. szeptember 18. - 2022. október 1.

Az esemény weboldala: https://fb.me/e/2bwaViwP9

54 tanuló és 12 oktató nyerhet szakmai.tapasztalatot Erasmus+ ingyenes program keretében Görögországban.

Vulkanlandi szakmai út

ESEMÉNY

2022. május 24.

Időpont: 2022. máj. 24. 4:00 - 2022. máj. 25. 17:30

Szakmai út a stájer Vulkanlandba

2022. május 24-25.

Az esemény weboldala: https://fb.me/e/1v5HQwZeJ

Első nap

Érkezés az A2-es úton a stájer Vulkanlandba az impozáns Riegersburg mellett. A bazaltszikla a várral a régió szimbóluma. Több mint 40 kialudt vulkán teszi a régiót Közép-Európa legvulkanikusabb területévé. A termékeny vulkanizmus egy olyan régió névadója, amely 3 fő területre pozícionálta magát: gasztronómia - kézművesség - életerő.

15 modell és 2 történelmi csata lehetővé teszi, hogy elmerüljön egy egyedülálló miniatűr világban a "nagy lakatosok kis világában" a kornbergi kastély Maierhofjában. Különleges fényeffektusok teszik lehetővé a kilátást nappal, éjszaka és hajnalban. Legendás történetek és lenyűgöző 3D effektusok inspirálják a kicsiket és időseket. Graf Bardeau beszámol a sikeres határon átnyúló Schlosserstrasse-ról és az új INTERREG projektben való együttműködésről is.

A Vulcano Ursprungban megtapasztalhatja a sonka világát, mint az érzékek birodalmát. Három Vulcano gazda nagyjából 15 éve készít ízletes, levegőn szárított nyerssonkát – Európa egyik legjobbját. Az egyes feldolgozási lépések a szem, a fül, az orr és a szájpadlás számára szórakoztató módon kerülnek bemutatásra. Végül megkóstolhatja az ízletes termékpalettát.

Rövid út Edelsbachba Franz Gsellmann világgépéhez. A kis farmon egy műalkotás készült, sok vendég látogatja, a juhgyapjú gazdálkodókkal együttműködve.  A Wollglück a legjobb minőségű kézműves kivitelezést jelenti. Innovációval kombinálva, mint a stájer juhgyapjú valorizálása. Látogassa meg a gyapjú tanösvényt egy vezetett túra keretében, ahol lehetőség van egy munkadarab nemezelésére is.

A Holler Vulkan és a Lebensgärten marketingközösség bemutatása. A bodza a 2. leggyakrabban termesztett gyümölcs Stájerországban, egészségügyi értékei jól ismertek, bogyóit finomítják és életrekeltő italként forgalmazzák. Széleskörű kóstoló bodza különlegességekből.

A mezőgazdasági családi vállalkozás nagy hagyományokra tekinthet vissza a töktermesztésben. Az újonnan megnyílt sütőtökstúdióban megkóstolhatjátok az innovatív tökmagtermékeket - tökmag pesto, sütőtök tészta, tökzsír. A Koller tökfarmon a kínálat ott kezdődik, ahol másoknál véget ér. A közeli Franz Kapper pincészetben hallani fog a Vulkanland borászcsoportról és az innovatív cég mintaborairól. Az est kulináris zárásaként egy stájer Brettljause-t szolgálnak fel jellegzetes mezőgazdasági különlegességekkel. Éjszaka kétágyas szobákban a feldbachi Raabtal vendégházban.

Második nap

A kiváló regionális reggeli után rövid út a kerület fővárosába, Feldbachba.

Michael Fend bemutatja a stájer vulkáni régió regionális fejlesztési stratégiáját, a regionális fejlesztési folyamatokat és nemzetközi projekteket.

A Vulkanland-manufaktúrában a régióra jellemző első osztályú borokat finomítják gyümölcsös és elegáns borász pezsgővé. A túra során betekintést nyerhet a pezsgős módszerrel történő pezsgőkészítés egyes lépéseibe, és kommentált kóstolón vehet részt. A kereszténység legerősebb erődítményére, a Riegersburgra néző kilátással a Seehaus étteremben ebédelhet, mielőtt megkezdi a Vulkanland túra utolsó túráját.

A Kober család a régió 31 gazdájával együtt üzemeltet egy mezőgazdasági boltot. A túrát egy fekete berkenye és bodza termékkóstolóval zárja, mielőtt 16 órakor elhagyja a régiót. A csoportot mindkét napon a régió egy-egy nagykövete kíséri izgalmas háttértörténetekkel és érdekességekkel.


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

9431 Fertőd Madách sétány 2/D

Telefon: +3699537162

E-mail: porpaczy@porpaczy.hu

OM azonosító: 203051/021


2024Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium